Hieronder staat de route en de hindernissen van de Tartaros Campus Challenge zoals ze op 8 oktober te vinden waren. Er zijn twee verschillende afstanden, de 6km en de 8km, die over de campus van de Universiteit Twente en door het Ledeboerpark zijn gegaan. In totaal waren er 23 of 32 hindernissen. Door op de rondjes te klikken kun je zien welke hindernis het is en wat je voor welke afstand hebt moeten doen. De blauwe lijn geeft de route van het parcours aan waarbij de rode lijn de afsplitsing van de 6km route representeert. De gele lijn is de fietsroute.

De 6km moet hindernissen 1-16 en 26-32 afleggen.
De 8km moet alle hindernissen afleggen exclusief hindernis 16.


Below the route and obstacles of the Tartaros Campus Challenge can be found as been performed on the 8 of October. The two distances, 6km and 8km, are partly over the campus of the University of Twente and partly in the Ledeboerpark. In total there are 23 or 32 obstacles. By clicking on the circles you can see what the obstacle is and what the assignment (in Dutch) is for your specific distance. The blue line shows the route of the parcours, where the red line shows the shortcut of the 6km route. The yellow line is the bike route.

The 6km has to overcome obstacle 1-16 and 26-32.
The 8km has to overcome all the obstacles except obstacle number 16.