Date for cost increase shifted and participant limit increased!

***English below***
Goed nieuws! Door een gunstige shirtinkoop is de kostenverhoging voor de Tartaros Campus Challenge verschoven naar 5 oktober en is het deelnemerslimiet voor groepen verhoogd. Zie hier alvast het ontwerp voor het shirt! Ook kun je bekijken welke hindernissen je op het parcours moet overbruggen via Parcours.

***English***
Good news! Due to a favorable shirt purchase, the date for cost increase of the Tartaros Campus Challenge has shifted to October 5, and the participant limit for groups has been increased. See also the design for the shirt! Furthermore, you can see which obstacles you have to bridge during the run on the page ‘Parcours’.

Voorbeeld final