Vrijwilligers

** English below

Deze run kan geen doorgang vinden zonder vrijwilligers, er zijn verkeersregelaars nodig, hindernisfunctionarissen, hindernisbouwers, medewerkers bij het wedstrijdsecretariaat en nog veel meer. Binnenkort komt op deze pagina een formulier om je hiervoor op te geven. In ruil hiervoor verzorgen wij op die dag lunch, drinken en snacks. Ook is er de mogelijkheid om zelf toch nog de run te lopen de dag van te voren. Dat helpt ons zeker ook, want dan kunnen we een inschatting maken over het verloop van de run.

Bedankt voor jullie inzet!

It will be impossible to organise such a run without volunteers. We need traffic controllers, obstacle officers, obstacle builders, contest secretary and many more. Soon there will be a form on this page to sign up for one of the tasks. In return, you will get lunch, drinks and snacks and you will get a crew t-shirt. It is also possible to run the track yourself with all other contributors at the end of the day.

Thank you for your efforts!