**English below

Inschrijven kan via UVPonline.

Signup is possible via UVPonline.


Afstanden en prijzen

Onze wedstrijd heeft de volgende categorieën:

  • 8km Nederlands Studenten Kampioenschap (NSK) €15,- (+3,50)*
  • 8km Individueel €15,- (+3,50)*
  • 8km Koppelrun €15,- (+3,50)*
  • 6km Individueel €9,- (+3,50)*
  • 6km Groepsrun €9,- (+3,50)*

* Ivm verzekeringen komt er €3,50 bij voor non-SBN leden. Dit verschil in prijs wordt veroorzaakt door de verzekeringskosten die de Survivalrunbond Nederland regelt voor haar leden. Als je geen lid bent van de SBN wordt de verzekering alsnog voor je geregeld, maar moet je daar €3,50 extra voor betalen.

Alle categoriën zijn toegankelijk voor deelnemers vanaf 15 jaar, met uitzondering van het NSK. Voor het NSK moet je een HBO of universitair student zijn.

Beschrijving niveaus afstanden

Het niveau van de 6km is vergelijkbaar met de obstacle run van afgelopen jaar, maar de 8km bevat de standaard survivalrun hindernissen waarvoor technieken, zoals de voetklem, wel erg handig zijn. Als voorbeeld: bij balken hoeft de 6km alleen de balken aan te tikken waar de 8km er daadwerkelijk overheen moet.

Bij de individuele categorieën moet alles zoals de naam al zegt individueel gedaan worden, maar bij de koppelrun en groepsrun is het mogelijk om elkaar binnen het team te helpen.

Het niveau van het NSK is praktisch gelijk aan de 8km individueel.

In het parcours staat per hindernis aangegeven wat de opdracht is per hindernis per afstand.

Disclaimer

Voor de NSK categorie heeft de Stichting Studentensport Nederland (SSN) een aantal algemene voorwaarden opgesteld. Als je onderwijsinstelling aangesloten is bij de SSN zal je gewoon mee kunnen doen. Ben je HBO/ universitair student aan een andere onderwijsinstelling, dan kan je alsnog meedoen mits een toeslag van 30% is betaald (wordt los verrekend). Zie voor meer details de algemene voorwaarden (SSN NSK reglement 2017). Vanuit de SurvivalrunBond Nederland geldt het volgende Deelnemersreglement SBN 2017. Om het verhaal af te maken is er ook het eigen Wedstrijdreglement 2017.


Distances and prices

Our competition has the following categories:

  • 8km Dutch Student Championships (NSK) €15,- (+3,50)*
  • 8km Individual €15,- (+3,50)*
  • 8km Pair run €15,- (+3,50)*
  • 6km Individual €9,- (+3,50)*
  • 6km Group run €9,- (+3,50)*

* Because of insurances an addition €3,50 has to be paid by people who are not member of the survivalrun Union.

All categories are available for participants of 15 years or older, except the NSK. For the NSK you must be an HBO (for instance Saxion) or university student.

Description level distances

The level of the 6km is comparable to the obstacle run of last year, but the 8km contains the standard survivalrun obstacles for which the techniques, such as the foot lock, are quite useful. As an example: in case of beams the 6km only has to climb up and touch the beams, while the 6km also has to go over them.

In case of the individual categories as the name states, all the obstacles must be done individually, but in case of the pair run and group run it is possible to help each other within the team.

The level of the NSK is almost equal to the 8km individual, but is for different participants.

In the parcours overview per obstacle is is stated what the assignment is per obstacle per distance (in Dutch).

Disclaimer

For the NSK category the Foundation Studentsports Netherlands (SSN) has set up some terms and conditions. If your educational institution is connected to the SSN you can participate with the NSK. If you are an HBO/ university student, you can still participate, if an additional fee of 30% has been paid (paid separate of the standard signup fee). For more details, see the terms and conditions SSN NSK 2017 (in Dutch). The Survivalrun Union Netherlands has imposed the following Participants regulations SBN 2017. To finish the story also the competition regulations 2017 are in force.