De route voor de editie van 2020 zal te zijner tijd bekend worden gemaakt.

Hieronder staan de route en hindernissen van de Tartaros Campus Challenge 2019. Er zijn twee verschillende afstanden, de 5km en de 8km, die over de campus van de Universiteit Twente en door het Ledeboerpark gaan. In totaal zijn er 26 of 35 hindernissen, welke te zien zijn door op de rondjes te klikken. De verschillende afstanden zijn te onderscheiden door de kleur van de lijn. De blauwe lijn geeft de route van het parcours aan waarbij de rode lijn de afsplitsing van de 5km route representeert. De oranje lijn is de fietsroute.